ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ

string(1164) " FROM Searcha80f0b2e266fc231fb5cf10ac5234a52 as t1 INNER JOIN mthr_posts post_s1 ON (t1.tour_id = post_s1.ID) AND (post_s1.post_status = 'publish') AND (post_s1.post_type = 'tour') LEFT JOIN mthr_postmeta AS meta_price ON post_s1.ID = meta_price.post_id AND meta_price.meta_key = 'aventura_adult_price' LEFT JOIN mthr_postmeta AS meta_rating ON post_s1.ID = meta_rating.post_id AND meta_rating.meta_key = 'tz-average-rating' LEFT JOIN mthr_postmeta AS meta_views ON post_s1.ID = meta_views.post_id AND meta_views.meta_key = 'post_views_count' INNER JOIN mthr_postmeta AS meta_types ON post_s1.ID = meta_types.post_id AND meta_types.meta_key = 'aventura_tour_type' LEFT JOIN mthr_postmeta AS meta_date ON post_s1.ID = meta_date.post_id AND meta_date.meta_key = 'aventura_tour_end_date' WHERE 1=1 AND (( SELECT COUNT(1) FROM mthr_term_relationships AS tr INNER JOIN mthr_term_taxonomy AS tt1 ON ( tr.term_taxonomy_id= tt1.term_taxonomy_id ) WHERE tt1.taxonomy = 'tour-category' AND tt1.term_id IN (123) AND tr.object_id = post_s1.ID )) AND (meta_types.meta_value = 'special' OR meta_types.meta_value = 'daily' OR meta_types.meta_value = 'external')"
string(1) "3"

5 μέρες στην Αράχοβα

3 Days & 4 Nights
1 Αξιολογήσεις
1 Αξιολογήσεις

Απο

€40,00

Ημέρα

10 November 2021

Αναχώρηση

Vacation

Απο

€40,00

5 μέρες στη Βενετία

5 ημέρες & 4 βράδια
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις

Απο

€50,00

Ημέρα

22 October 2026

Αναχώρηση

Βενετία, Ιταλία

Απο

€50,00

ΘΕΡΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

4 ημέρες & 3 βράδια
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις

Απο

€40,00

Ημέρα

31 December 2026

Αναχώρηση

Ναυπακτία, Ελλάδα

Απο

€40,00

3 αποτελέσματα βρέθηκαν.